Ngày 19 tháng 3 năm 2019 Chi đoàn trường Mầm non Lạc Lương kết hợp với BCH đoàn xã lạc Lương ra quân tình nguyện san đất trồng hoa và lắp ghế đá tại đường đi vào Điểm Trường Thống ...